הקמת חברה או הקמת שותפות: כיצד כדי לאגד את המיזם שלכם?

ארבעה ידיים מחזיקות חלקי פאזל

לא פעם, קיימת התלבטות בקרב בעלי עסקים רבים, אשר נמצאים בראשית דרכם, באיזו צורה הם מעוניינים לאגד את המיזם שזה עתה הם הקימו. למעשה, קיימות עבורן 2 צורות התאגדות עיקריות: הקמת חברה  או הקמת שותפות (בהתאם לפקודת השותפויות), שלכל אחת מהן יתרונות וחסרונות משלה.  יש להבין כי לאופן בה יתאגד העסק, תהיה השפעה רבה על הפעילות התפעולית והעסקית, מבחינת הוצאות, רגולציה, מיסוי וכו', על כן יהיה זה קריטי לבחור את הדרך הנכונה והמתאימה ביותר לניהול העסק שלכם.

כך לדוגמא: הקמת חברה מחייבת ברישום ברשם החברות, דבר הגורר תשלום של אגרת רישום ואגרה שנתית, הכנת דוחות כספיים שנתיים ע"י רואה חשבון, כינוס אסיפת דירקטוריון ובעלי מניות, ובדיווחים שונים לרשם החברות, כגון: הקצאת מניות ומינוי דירקטורים. לעומת זאת, ע"פ פקודת פקודת השותפויות, הקמת שותפות אינה חייבת ברישום אלא אם היא מתנהלת כעסק בלבד, אז הוצאות האגרה השונות יחולו גם עליה. כמו כן,  בחברה, בניגוד לשותפות, נושים לא יוכלו לתבוע את בעלי מניות להחזרת חובתיהם, אלא במקרים חריגים. 

מהם המאפיינים של חברה בע"מ?

אחד העקרונות הבסיסיים ביותר בדיני החברות, הוא שחברה היא אישיות עצמאית ונפרדת מבעלי מניותיה. כלומר, לחברה יש אישיות משפטית משלה, ומתוקף עקרון זה, לא ניתן לייחס את החובות שהיא צוברת לבעלי מניותיה, אלא במקרים חריגים, בהם ביהמ"ש אישר הליך של "הרמת מסך". על כן במידה ולחברה יש חובות, הנושים לא יוכלו לתבוע את בעלי המניות באופן אישי. עקרון זה מאפשר לכלכלה להתפתח, להקים עסקים ולהוציא לפעול מיזמים כאלה ואחרים, תוך הפחתת הסיכונים הכלכליים הכרוכים בכך.

הקמת שותפות – איזה אפשרויות קיימות?

שותפות מוגדרת בפקודות השותפויות כהתאגדות משפטית, בין מספר שותפים המנהלים יחד עסק לשם הפקת רווחים, ואינם מאוגדים באופן אחר כמו חברה בע"מ או אגודה שיתופית. בניגוד לחברה בע"מ, השותפות אינה אישיות נפרדת מהשותפים בה, על כן, הם יחובו בחובות השותפות בהתאם לסוג השותפות:

שותפות כללית  – שותפות בה כל השותפים הם כלליים, הם יחובו בחובותיה ללא הגבלת סכום, וחלוקת הרווחים תהיה ע"פ המוסכם בינהם.

שותפת מוגבלת – שותפות הכוללת, שותף מוגבל אחד לפחות, שאחריותו לחובות השותפות מוגבלת לסכום השקעתו בה. בשותפות זו יהיה גם לפחות שותף כללי אחד לפחות – אשר ינהל את השותפות יתווה את דרך ניהולה, ויהיה אחראי לכלל חובתייה תהיה ללא הגבלת סכום.

יש לציין, כי המבנה המשפטי של שותפות מוגבלת, הוא המבנה הנהוג כיום בקרב קרנות הון הסיכון, היות והוא מאפשר למשקיעי הקרן, להיות חבים בסכום השקעתם בלבד.

הקמת חברה לעומת הקמת שותפות

ישנם הבדלים נוספים ומשמעותיים בין הקמת חברה בע"מ להקמת שותפות, אותם ריכזנו עבורכם בטבלה מסודרת בנוסף להבדלים הנ"ל, לצורך בחירה מושכלת של צורת ההתאגדות המתאימה ביותר לעסק שלכם:

 חברההקמת שותפות
החקיקה החלהחוק החברותפקודת השותפויות
אופן הרישום/ הקמה והרגולציה הנדרשתנוצרת בעת רישומה ברשם החברות, חברה חייבת לערוך תקנון ולהגישו לרשם החברות, לקיים אסיפות בעלי מניות, להגיש דו"ח שנתי ולהכין דוחות כספיים, בהתאם לחוק החברות.קיימת חובת רישום ברשם החברות של שותפות אשר מתנהלת כמו עסק בלבד, אז השותפות תחוב באגרת רישום ואגרה שנתית.
יש לציין, כי כל שותפות נוצרת ברגע שמתקיימים בפועל יחסי שותפות בין השותפים, ואין חובה לערוך הסכם בכתב בינהם.
אחריות לחובותהחברה הינה אישיות נפרדת מבעלי המניות בה, כל כן במידה שלחברה ישנם חובות, הנושים לא יוכלו לתבוע את בעלי המניות באופן אישי (אלא אם ביהמ״ש אישר להרים מסך לחברה).השותפים אחראים ביחד ולחוד לחובות השותפות, ונושי השותפות יכולים לתבוע אותם באופן אישי ללא הגבלת סכום, אלא אם מדובר בשותף מוגבל בשותפות מוגבלת, שיהיה אחראי אך ורק לסכום שהשקיע בשותפות.
מס׳ בעלי מניות/ שותפיםחייב שיהיה לפחות בעל מניות אחד בחברה, אך לא יותר מ-50 בעלי מניות.ניתן שיהיה עד 20 שותפים כלליים בשותפות, למעט בשותפות של עורכי דין או רואי חשבון, בהן מותר עד 50 שותפים כלליים. יש לציין כי קיימת אפשרות ששותפות תהיה שותפה בשותפות אחרת ובכך להתגבר על מגבלה זו.
מיסוימס חברות בגובה 23%המיסוי תולי באירוע המס: אם מדובר במכירת זכות בשותפות או עסקאות בין השותף לשותפות – השותפות מהווה יחידת מיסוי נפרדת. לאירועי מס, שקשורים בהתנהלות השוטפת, כגון: מיסוי, הכנסות, רווחי הון שצמחו לשותפות וכו׳, המס יחול על השותף באופן אישי לפי חלקו.
מס הכנסה/ מע״מיש לפתוח תיקים לחברה בלבד.במס הכנסה, כל שותף יפתח תיק לעצמו באופן אישי. בע״מ, ייפתח תיק לשותפות עצמה בלבד.

היתרון המרכזי של  הקמת חברה בע"מ לעומת הקמת שותפות, הוא עצם העובדה שהיא אישיות נפרדת מבעליה, ולא קיימת לבעלי המניות אחריות אישית לחובתיה, למעט מקרים קיצונים. כמו כן, נטל המס שיוטל על חברה עצמה הוא בגובה נמוך יחסית של % 23 , זאת מלבד מס דיבדנד, בו כל בעל מניות ימוסה באופן אישי.

 עם זאת, חוק החברות מטיל עלויות ניהול ורגולציה לא מעטות על החברות, כגון: חובת רישום, תשלומי אגרת רישום ואגרה שנתית, חובת דיווח על פעולות, כגון: הקצאת מניות ומינוי דירקטורים, וכינוס אסיפת בעלי מניות במקרים מסוימים, המהווים נטל עבור בעלי העסקים. מצד שני, הקמת שותפות, לא מחייבת רישום אלא אם היא מתנהלת כעסק בלבד, מה שחוסך עלויות ניהול ורגולציה, אך היות ושותף הכללי יהיה חייב לכלל חובות החברה באופן מלא, יוצרת בעיתיות ומהווה חסרון גדול. אמנם ניתן להתגבר על חסרון זה ע"י הקמת שותפות מוגבלת, אך בעלי עסקים בתחילת דרכם לא יהיו מעוניינים להיות שותפים מוגבלים, שאין להם הסמכות לנהל את השותפות שהקימו. על כן, מבנה משפטי זה נהוג בעיקר בקרנות הון הסיכון, בה המשקיעים הם שותפים מוגבלים.

שורה תחתונה: בחרו בצורה ההתאגדות שמתאימה לעסק שלכם

היות ולכל עסק יש אופי משלו, הן מבחינת פעילותו והן מבחינת היזמים עצמם, נמליץ להתייעץ עם עורך דין מקצועי אשר יכול לייעץ מהי דרך ההתאגדות המומלצת ביותר עבור העסק שלכם, שכן יש לקחת בחשבון משתנים רבים, ובחירה לא נכונה עלולה להסב עלויות ורגולציה מיותרת שניתן להימנע מהם.

שאלות? השאירו פרטים ונשמח לעזור