ייפוי כוח מתמשך

עד לשנים האחרונות, המחוקק הישראלי, לא נתן משנה חשיבות לרצונו של האדם במקרים בהם הוא מאבד את כשירותו המשפטית לקבל החלטות, ולמעשה האפוטרופוס שמינה לו ביהמ"ש, הוא זה שלקח את ההחלטות עבורו.

החל מאפריל 2017 נכנס לתוקף הסדר משפטי המכונה "ייפוי כוח מתמשך", אשר מאפשר לאדם להחליט במועד מועד כיצד ינוהלו ענייניו האישים ועל ידי מי? כאשר לא תהיה לו האפשרות לקבל החלטות, לנהל את חייו ולבצע פעולות.

מאז ייפוי הכוח המתמשך צובר עניין וביקוש בקרב לקחותינו, כי הוא מעניק להם את החירות להחליט על עתידם, להלן חלק מהסוגיות המרכזיות שעולות כחלק מההליך:

מי רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך?

כל תושב ישראל בגיר מעל 18, רשאי באמצעות ייפוי כוח מתמשך, ללא צורך באישור בית המשפט, למנות לעצמו מיופה כוח, אשר ייקח עבורו החלטות בעתיד, כאשר לא יהיה מסוגל לעשות כן בעצמו. זאת בתנאי שאותו אדם מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של ייפוי הכוח. 

באילו עניינים יכול לעסוק ייפוי הכוח המתמשך?

האדם רשאי להעניק למיופה הכוח את הזכות לקבל החלטות הנוגעות לענייניו האישים, לרבות, רווחתו האישית, צרכיו היומיומיים, בריאותו, ענייניו החברתיים, או קביעת מקום מגוריו. 

יש לציין, ששיקול הדעת שניתן לאדם שמעניק את ייפוי הכוח, הוא רחב מאוד, באפשרותו לקבוע שייפוי הכוח יהיה תקף רק לחלק מענייניו האישים, ולקבוע מתי ייפוי הכוח ייכנס לתוקף ומתי הוא יפקע, כמו כן, הוא יכול להנחות את מיופה הכוח כיצד לנהוג בסיטואציות מסוימות שיקרו בדרכו, או להשאיר את שיקול הדעת בידי מיופה הכוח.

מהם התנאים לכניסתו לתוקף?

  1. חתימתו של האדם על היפוי הכוח המתמשך, בפני עורך דין אשר הוסמך ע"פ חוק לחתום על מסמך זה, על גבי טופס ייעודי.
  2. הפקדת ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי באופן מקוון ע"י עורך הדין או ע"י התייצבות האדם אצל האופטרופוס הכללי, עם אמצעי זיהוי והעתק מקורי של ייפוי הכוח
  3. הגשת חוות דעת מומחה – אם ברצונו של האדם לצרפה או אם עורך הדין שערך את ייפוי הכוח דרש זאת.
  4. טופס ויתור סודיות מטעם מיופה הכוח

יש לציין, שייפוי הכוח ייכנס לתוקף רק לאחר שאותו האדם נמצא במצב שאינו יכול עוד לקבל החלטות בענייניו האישיים שציין בייפוי הכוח.

אם ייפוי הכוח עוסק בעניינים רפואים בלבד ניתן לערוך אותו גם פני בעל מקצוע טיפולי כגון: רופא, פסיכולוג, עובד סוציאלי, אח וכו').

עורך דין ובעל המקצוע הטיפולי, חייבים לקבל את הרושם שייפוי הכוח נעשה בהסכמה חופשית, מבלי שהופעל עליו לחץ, או שהוא נמצא תחת השפעה לא הוגנת, או שנוצלה מצוקתו או חולשתו.

לסיכום

עריכת ייפוי כוח מתמשך היא דבר מורכב, המצריך ראייה עתידנית והבנה עמוקה של כל ההשלכות שנוגעות בדבר. שכן, יש להבין שלאופן שבו ינוסח הייפוי הכוח, ולאופן בו יוגדרו הסמכויות של מיופה הכוח יש משמעות קריטית ליום בו יצטרך להוציאו לפועל.

עורכי הדין של משרדנו יודעים לנווט ברגישות רבה בסיטאוציה זו, תוך השמת דגש לדאגה לכל הצרכים העתידיים של לקחותינו וצפייה של תרחשיים עתידיים שעוללים לקרות בדרך.

 

שאלות? השאירו פרטים ונשמח לעזור