קרנות חוץ

קרן חוץ היא תאגיד שהוקם במדינה זרה ושכפוף לדיניה, שמטרתו להשקיע בניירות ערך ולהפיק רווחים מהחזקה ומכל עסקה שקשורה בהם. 

קרנות החוץ אינן כפופות לרשות לניירות ערך ולכן אינן צריכות להגיש תשקיף ומנהלין לא מפוקחים על ידיה. עם זאת, בהתאם לחוק השקעות משותפות בנאמנות ישנן מספר תנאים בהן הקרנות הללו צריכות לעמוד כדי להציע יחידות לציבור, כגון: עליהן להיות בעלות שווי נכסים גבוה, ושתהיה להן התמחות בהשקעה בחו"ל.

עם זאת, כל קרן חוץ צריכה לקבל היתר מהרשות לניירות ערך על מנת לפעול. 

משרדנו מסייע בהקמת קרנות חוץ ובקבלת אישורים להפעלתן מהרשות לניירות ערך, שכולל הגשת הצהרות של מנהליה, הגשת תשקיף, KIID, מסמך ערבות בנקאית וכו'.

הניסיון הרב והקשרים הענפים של משרדנו עם משרדי עורכי דין רבים בעולם, לרבות: בארה"ב, ספרד וגרמניה מאפשר להן להעניק ליווי משפטי עדכני, מהיר ויעיל תוך התאמתו לצרכי הלקוח ולשאיפותיו העסקיות

שאלות? השאירו פרטים ונשמח לעזור