הסכמי מייסדים: מהם ומה החשיבות שלהם לחברות סטארטאפ?

הסכם מייסדים

אז מצאתם רעיון לסטארטאפ, עשיתם סקר שוק, בניתם תוכנית עסקית, גיבשתם צוות מסייע, הצלחתם לגייס מעט כספים מחברים ומשפחה, אתם בדיוק בשלב הנכון לכריתה של הסכמי מייסדים. כל זאת בהנחה לא מדובר ביזם יחיד, שאלה מרבית המקרים.

אתם רגע לפני הקמת חברה ומעבר לשלב הבא במיזם, ועד עכשיו היחסים בין היזמים שותפים הם טובים, וגם אם מתגלים אי אלו ויכוחים ואי הסכמות, הם נראים מינורים ואתם אומרים לעצמכם “יהיה בסדר” “נסתדר”. הסכמי מייסדים כורתים כאשר המצב הוא טוב ונוח ולא כשיש מחלוקות, היות שאז כבר לא ניתן לשנות. 

בנקודה זו אנו באים ואומרים לכם שמניסיוננו לאורך הזמן מערכת היחסים בין היזמים צפויה לעבור עליות וירידות רבות, וכדי ורצוי לעגן את הזכויות, התפקידים והאחריות של כל מייסד במיזם, תחת הסכם מייסדים מסודר ומקצועי, במטרה להימנע מהתנגשויות עתידיות מיותרות, שעלולות להזיק למיזם שבניתם בדם, יזע והשקעות.

מהם הסכמי מייסדים? (Founders Agreement)

הסכם מייסדים, או הסכמי מייסדים הם חוזה משפטי מחייב, אשר מסדיר את מערכת היחסים בין שותפים עסקיים למיזם. בהסכם המייסדים יוסדרו, בין השאר, הסוגיות הבאות:

א. הרוב הנדרש לקבלת החלטות בחברה – האם יש החלטות מסוימות, כגון: שינוי התקנון או צירוף בעלי מניות חדשים, שדורשות רוב מיוחד.

ב. קביעת מנגנון לחלוקת המניות ונכסי החברה – במקרה ואחד המייסדים מחליט לעזוב או במידה והחברה נכנסת להליך של פירוק.

ג. קביעת מנגנונים ליישוב סכסוכים – כמו: גישור ובוררות, שימנעו בזבוז זמן וכסף מיותרים.

ד. אופן מינוי דירקטורים ובעלי התפקידים בחברה – כגון: דירקטוריון, מנכ”ל, רו”ח וכו’.

ה. קביעת מורשי החתימה – שתהיה להם הרשאה לחתום על מסמכים ולבצע פעולות מסוימות בשם החברה, לרבות, בנוגע לפתיחת חשבון בנק עבור החברה ולפעולות הנלוות לניהול היומיומי והשוטף של החשבון.

ו. בעלות על נכסי החברה – יש לקבוע מי יהיו הבעלים של נכסי החברה, לרבות הקניין הרוחני, שכולל בין השאר: זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחריים וכו’. כמו כן, יש לציין האם הקניין הרוחני יהיה בבעלות המייסדים או יעבור לבעלות החברה או צד ג’.

ז. חלוקת התפקידים והאחריות בחברה – מה יהיה תפקידו של כל מייסד בחברה, האם יקבל תמורה עבור עבודתו ומה יהיו התנאים ואופן העסקתו.

ח. סודיות ואי תחרות – סעיפים שנועדו למנוע העברת מידע לגורמים חיצוניים ולא רצויים, וכן, למנוע מהמייסדים להתחרות בפעילות החברה, זאת על מנת לשמור על האינטרסים של החברה ולמנוע פגיעה בפעילותה וברווחיה.

ט. מיקום החברה – יש משנה חשיבות למקום בו החברה תוקם עקב סוגיות מיסוי ורגולציה.

י. התנאים לביטול הסכם המייסדים – באילו מקרים ההסכם יבוטל, ומה יהיו הפיצויים שיקבל הצד הנפגע, במקרה של הפרת ההסכם, אם בכלל.

יא. קביעת הון המניות בחברה – באיזה אופן יחלוקו המניות המוקצות בין המייסדים וסוג המניות שיחולקו (מניות רגילות או מניות בכורה) .

הזכויות הצמודות לכל מניה

בנוסף, בהסכם המייסדים ייקבעו הזכויות הצמודות לכל מניה, כגון:

  1. זכות סירוב ראשונה (Right of First Refusal) – לפיה, אם אחד המייסדים מעוניין להעביר את מניותיו לצד ג’, יהיה עליו להציע את המניות הללו קודם לשאר היזמים, באותם תנאים ובאותו מחיר.
  2. זכות הצטרפות למכירה (Tag Along) – לפיו אם אחד מהמייסדים יקבל הצעה למכור את חלקו, שאר בעלי המניות יהיו זכאים לכפות את הצטרפותם למכירה.
  3. זכות מצרנות (Pre-emptive right) – מעניקה למייסדים את זכות הראשונים להשתתף בהקצאת מניות חדשות – למשל, בעת הנפקה מניות חדשות בחברה עבור צד ג’, אזי למייסדים תהיה האפשרות להשתתף בסבב גיוס ההון על מנת לשמור על יחס אחזקותיהם בחברה.
  4. אנטי דילול (Anti-Dilution) – מנגנון המעניק הגנה למייסדים כנגד דילול מניותיהם בחברה, במידה והחברה תאלץ למכור מניות בשווי הנמוך יותר מהמחיר בו השקיעו או עקב שינוי מבנה ההון בחברה, אז, החברה תקצה למייסד מניות נוספות על מנת לשמור על היקף אחזקותיו בחברה.

מה ההבדל בין תקנון להסכם מייסדים?

בניגוד לתקנון, הסכם מייסדים נעשה באופן וולנטרי, ותוכנו ידוע אך ורק למייסדים החתומים עליו, ועל כן יחייב רק אותם. לעומת זאת, התקנון הינו מסמך פומבי, אשר מחייב את כל בעלי המניות בחברה הן הקיימים והן העתידיים. יש להקפיד שלא יהיו סתירות בין הסכם המייסדים לתקנון, על מנת למנוע תסבוכות מיותרות בעתיד.

מהי החשיבות של הכנת הסכם מייסדים טוב ומקצועי לפני הקמת חברת סטראטאפ?

בעת הקמת מיזם סטרטאפ היחסים בין היזמים בשיאם, שיתוף הפעולה מצוין, ושום מחלוקת משמעותית בין היזמים לא נראית באופק. אך, כמו בכל מערכת יחסים, גם במקרה הזה, היחסים בין היזמים צפויים לחוות עליות וירידות, ולא ניתן לדעת מה צופן העתיד. הסכם זה נועד למנוע מחלוקות עתידיות בין היזמים, שצפויות להתגלות בהמשך הדרך, וכן להגן אל האינטרסים של כל אחד מהיזמים. להסכם המייסדים יש חשיבות מכרעת למיזם, ולעיתים גורלו של מיזם עלול להיות מוכרע, עקב הסכם מייסדים שלא נוסח באופן פרטני דיו, ולא צפה פני עתיד, לרבות: כניסת משקיע או יזם משמעותיים אשר יכולים לשנות את מערך היחסים במיזם.

בראיון שהעניק עו”ד דניאל בכר לפודקאסט היזמות והשיווק הדיגטלי “המנגל”, התייחס עו”ד בכר לחשיבות של הכנת הסכם מייסדים טוב אשר ינוסח ע”י עו”ד, כשאמר:

“כל יזם מתחיל חייב לקחת עורך דין להתייעץ עמו, הסכם מייסדים הוא הבסיס הוא מאגד בתוכו את כל צורות ההתקשרות העתידיות, מי יהיו הדירקטורים, איך למנות ולפטר אותם, מי ינהל את החברה, העברת מניות, חלוקת מניות בין שותפים, והרבה מאוד יזמים לא מבינים את המשמעויות האלה שחובה שיהיו בהסכם המייסידים, שחייב להיות טוב ולרדת לפרטי פרטים.”

עו”ד בכר הוסיף ואמר כי: “הסכם מייסדים מגיע לרגעי מחלוקת, אסור לוותר עליו בשום פנים ואופן, הוא יכול למנוע הרבה מאוד בעיות עתידיות, ראיתי אלפי חברות, ובכל חברה שלישית שאני נתקל בה לא היו הסכמי מייסדים כמו שהם צריכים להיות, הסכם מייסדים יכול להרתיע משקיעים מלהשקיע בחברה, ובמכלול הדברים, אף למנוע גיוסי כספים לחברה”

לאור זאת, מומלץ לערוך הסכם מייסדים כבר בתחילת דרכו של המיזם, עוד בטרם הקמת החברה, כאשר מערכת היחסים בין הצדדים תקינה וההחלטות מתקבלות באופן שקול ומושכל. מומלץ להימנע מלהוריד הסכם מייסדים מהאינטרנט או לאמץ הסכם מייסדים של חברה אחרת, ויש לתת לעו”ד מוסמך ומקצועי לנסח הסכם אשר יתאים לצורכי המיזם ולמערכת היחסים הספציפית שקיימת בין המייסדים, זאת כדי לחסוך בהתדיינות משפטיות ארוכות ומסורבלות, שעלולות לגרום לנזק רב למיזם.

שאלות? השאירו פרטים ונשמח לעזור