מהו הסכם סודיות? ומהי חשיבותו לחברה או מיזם?

אישה לוחשת לאוזן של גבר

 

הסכמי סודיות

 

מהו הסכם סודיות?

 

כחלק ממערכת יחסים בין צדדים, נחשף מידע סודי אשר עלולים לפגוע בצד המגלה את מידע ולגרום לו נזק רב. 

הסכם סודיות (NDA – Non Disclosure Agreement), הינו חוזה משפטי שנועד להגן על הצד אשר חושף מידע סודי, כגון: יזם או חברה, בפני עובדים, משקיעים, ספקים וכו'. למעשה, הסכם הסודיות נועד לאפשר התנהלות חופשית מול הצד אשר מקבל את המידע ולמנוע שימוש לא ראוי שלו או של מי מטעמו, במידע הנגלה אליו במסגרת ההתקשרות בין הצדדים.

 

באילו מצבים נדרש לחתום על הסכם סודיות?

 

א.הסכמי העסקה/ייעוץ – כאשר חברה מתקשרת בהסכם העסקה/ייעוץ, היא תרצה להחתים את אותו העובד/יועץ על הסכם סודיות, על מנת לוודא שלא יחשפו מידע כלשהו, שנגלה עליהם.  יש חשיבות רבה להסכמי סודיות, בייחוד כאשר מדובר על חברת הייטק או סטארטפ, שכן פוטנציאל החשיפה לסודות הוא רב, והאפשרות של החברה לפקח על עובד/יועץ היא מעטה. הסכם הסודיות מייצר מחויבות מצד העובד/יועץ לחברה, ומפחית את הסיכוי שיתפתה לחשוף מידע סודי.

 

ב.שיתוף פעולה עסקי – בטרם חברה תתקשר עם שותף עסקי, כגון: ספק או נותן שירותים כלשהו, היא תהיה מעוניינת להחתימו על הסכם סודיות, במטרה לוודא שלא יחשוף מידע סודי.

 

ג. הכנסת משקיע – לעיתים כאשר משקיע מעוניין לבחון השקעה בחברה מסוימת, החברה תהיה מעוניינת להחתים אותו המשקיע, על הסכם סודיות, אשר יגן על החברה, וימנע ניצול לרעה של המידע שנגלה אליו. יש לקחת בחשבון, שלעיתים ההשקעה לא יוצאת לפועל, וקיים סיכון רב יותר שהמשקיע או גורמים אחרים מטעמו, שנחשפו למידע סודי, יעשו שימוש באותו המידע לטובתם.

 

מה כולל ההסכם?

 

במסגרת הסכמי הסודיות יוגדר, בין השאר:

 

1. מהו מידע סודי – הגדרה זו צריכה להתאים לאופי של המיזם והחברה, היות ולרוב הצד שחושף את המידע הוא זה שינסח את הסכמי הסודיות, הרי שהוא ירצה להגדיר מונח זה באופן הרחב ביותר על מנת להעניק לו הגנה מיטבית. כך לדוגמא: בנוסף לזכויות יוצרים, פטנטים, סודות מסחריים המצאות וכו', יוגדר כי כל מידע שמועבר לצד המקבל את המידע במסגרת ההתקשרות בין הצדדים יהיה מידע סודי, בתנאי שצוין בכתב על המסמך או שנמסר לצד החושף על כך בע"פ. 

 

2. מהי מטרת ההתקשרות יש להגדיר את מטרת ההתקשרות תוך הגבלת השימוש במידע לאותה המטרה בלבד.

 

3. החרגות במסגרת סעיף זה יוגדר מתי יהיה ניתן לגלות מידע על אף שהוא סודי, במקרים כגון: המידע היה "ברשות הציבור" בזמן הגילוי או אחריו ללא אשמת הצד שקיבל את המידע, המידע נחשף ע"י הצד המקבל, באישור הצד המגלה בראש ובכתב, או כאשר הצד מקבל המידע חויב למסור את המידע  לביהמ"ש או רשות ע"פ דין.

 

4. תקופת ההסכם – במסגרת הסכמי הסודיות, יש להגדיר את התקופה במסגרתה מחוייב מקבל המידע לשמור על המידע הסודי ולא לגלותו. בדרך כלל תקופה זו נעה בין 5-3 שנים, לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים, בהתאם לבאופיה של הפעילות והאינטרסים של הצדדים. כמו כן, יש להגדיר האם בסיום ההתקשרות, הצד שקיבל את המידע יצטרך להשמיד או להחזיר את המידע הסודי לצד החושף.

 

5. סמכות השיפוט במקרה של מחלוקת – בהסכמי הסודיות יש להגדיר האם הצדדים יפנו לבימה"ש במקרה של מחלוקת בינהם, תוך ציון מיקומו, או לבורר.

 

6. המחאת זכויות ההסכם – יש להגדיר האם הצדדים יוכלו להמחאות את זכויותיהם בהסכם לצד ג'. בדרך כלל נהוג לקבוע כי כל המחאות זכויות בהסכם, תהיה באישור הצד שחושף את המידע, היות והוא זה שעלול להיפגע במידה במקרה של המחאת זכויות שכזו.

 

7. סעדים – הצדדים יוכלו להגדיר פיצוי מוסכם במקרה של הפרת ההסכם ע"י אחד מהם. במידה ולא יוגדר פיצוי שכזה, כמובן שתהיה אפשרות לצד הנפגע לקבל סעדים בהתאם לחוק.

 

אופן שמירת המידע הסודי 

אחת הסוגיות שמטרידות את הצד החושף בהסכמי סודיות, היא כיצד ניתן לוודא שאכן הצד שקיבל את המידע, ינקוט באמצעי אבטחה טובים דיו, על מנת לשמור על המידע שקיבל.  במקרה זה ניתן להגדיר שהצד שקיבל את המידע ישמור את המידע הסודי בכספות או תחת מעטה אבטחה אחר.  בדרך כלל, הנהוג הקיים הוא לציין שעל מקבל המידע לשמור את המידע הסודי, באותו אופן שהוא שומר על המידע הסודי שלו, היות שההנחה שהוא מעניק את ההגנה המיטיבת למידע הסודי שלו.

 

סוגי הסכמי סודיות 

 

הסכמי סודיות יכולים להיות חד צדדיים, בהם צד אחד מוגדר כחושף המידע והצד השני מקבל המידע, ויכולים להיות הדדיים (Mutual), במסגרתם שני הצדדים חושפים ומקבלים מידע, כך שהזכויות והחובות יחולו עליהם באופן דומה. יש לשים לב לתוכן ההסכם, הואיל ולעיתים כותרתו תהיה: MNDA  – Mutual Non Disclosure Agreement, אך בפועל יהיה זה הסכם חד צדדי, ובהתאם תנאי ההסכם. 

 

סוף של דבר

השימוש בהסכמי סודיות הולך ונהיה נפוץ יותר ויותר, במיוחד בתחילת הדרך העסקית של מיזם או חברה, שמעוניינים להגן על הקניין הרוחני שלהם. עצם היותם של הסכמים האלה נפוצים, עלול להביא "לאדישות" בקרב הצדדים להסכם, ועלול להביא לטעויות וחוסר תשומת לב לפרטים הקטנים של ההסכם. כך לדוגמא: יש לשים לב, מי מוגדר כצד שחושף את המידע ומי מגלה את המידע, האם מדובר בשני הצדדים, או רק בצד אחד. בנוסף, במידה והנכם חושפי המידע מומלץ להגדיר את מידע סודי, באופן הרחב ביותר, וכך גם את מטרת ההסכם. 

 

הסכמי סודיות לעיתים, מהווים הגנה היחידה שיש ליזמים מתחילים על הסודות המסחריים, עליהם עבדו קשה מאוד, על כן מומלץ להתייעץ עם עורך דין אשר ישים לב לכל הדקויות הקטנות, אך הקריטיות בהסכמים אלו, על מנת להעניק את ההגנה האופטימלית למיזם או לחברה שלכם.

שאלות? השאירו פרטים ונשמח לעזור