ביהמ"ש העליון: האחריות הנזיקית של סוכני מכס שנהגו שלא לפי נוהלי שחרור המטענים חלה גם על צדדים שלישיים

עו"ד דניאל בכר

 

בפס"ד בעניין טרנסכלל נ’ מ.א.ר. מסחר וספנות בע”מ, קבע ביהמ"ש העליון כי האחריות הנזיקית של סוכני מכס חלה גם על גורמים נוספים מלבד הגורמים אותם הם מייצגים ורשויות המכס, במקרה בו הם לא עמדו בנהלי שחרור המטענים:

עובדות המקרה:

תאגיד בנק שוויצרי ("הבנק"), מימן באמצעות אשראי דוקומנטרי רכישת כמויות גדולות של ברזל שנשלחו בדרך הים ליבואן בישראל, הבנק החזיק בידו את שטרי המטען המקוריים, והם שימשו, כנהוג בסחר בינלאומי, בטוחה לכיסוי האשראי שניתן ליבואן. בין טרנסכלל  ששימשה סוכנת של האניות שנשאו את המטענים, לבין היבואן היה הסדר שלפיו הסכימה טרנסכלל לשחרר את המטען, בלי שהיבואן הציג לה את שטרי המטען המקוריים, כנדרש, וזאת כנגד מכתב ערבות של היבואן. לאחר מכן היבואן נכנס לחדלות פירעון, ומשביקש הבנק לקבל את ההחזקה במטענים, נתברר כי הם לא קיימים.

הבנק הגיש תביעה נגד כל הגורמים האחראים לשחרור הבלתי תקין של הברזל;. הערעור נסב על אחריות הנזיקית לשחרור הסחורה:

 

פסיקת בית המשפט העליון

סוכן האנייה הוא הנציג של המוביל הימי בנמל היעד, המטען המיובא צריך להימסר למי שמופיע כנשגר על-פי שטר המטען. יבואן שאין בידו שטרי מטען מקוריים אינו זכאי לקבל את המטען, ומי שמשחרר לידיו את המטען חשוף לתביעה מצד המחזיק בשטר המטען המקורי.

1. סוכן המכס צריך לצפות את הפגיעה במחזיק בשטר המטען המקורי המאבד את הבטוחה שלו כאשר המטען משוחרר ללא הצגת השטר המקורי. בכך הונחו היסודות לקיומה של חובת הזהירות במסגרת עוולת הרשלנות.

2. סוכן המכס חייב להקפיד על כללי הסחר הבינלאומי המקובלים, המבטאים את סטנדרד ההתנהגות המקצועית. טרנסכלל הפרה כללים אלה. היא פעלה באופן בלתי סביר בכך שהיא שחררה את המטען מן המכס ומסרה אותו ליבואן ביודעה כי היבואן אינו אוחז בשטרי מטען המקוריים. טרנסכלל לא נקטה כל אמצעי כדי לברר מה עלה בגורלם של שטרי המטען המקוריים ומדוע אין הם מוחזקים בידי היבואן. בשל התנהגותה של טרנסכלל הבנק איבד את השעבוד, ששימש כבטוחה לאשראי הדוקומנטרי. אין ספק כי מתקיים קשר סיבתי בין שחרור הטובין באמצעות מ.א.ר לבין הנזק שנגרם לבנק.

3. ע"פ החוק מוטלת אחריות בנזיקין על כל מי שהעביר שלא כדין לשימוש עצמו מיטלטלין שהזכות להחזיקם היא לתובע על-ידי שהנתבע מוסר אותם לאדם שלישי. הבנק היה זכאי לקבל את ההחזקה במטענים מכוח החזקתו בשטרי המטען המקוריים. על-כן עומדת לו עילת תביעה בעוולת גזל כלפי כל מי שנטל חלק בגזל המטענים.

4. יש לראות גם בעמיל המכס כנושא באחריות למעשה הגזל, שהרי הוא אשר מסר בפועל את המטענים לאדם שלישי תוך כדי שלילת זכות ההחזקה של הבנק

5. המבחן לקביעת שיעור ההשתתפות ההדדית הקבוע בהוראת סעיף 84 לפקודת הנזיקין הוא "מידת האחריות". מושג זה פורש בפסיקה כנוגע בראש ובראשונה למידת האשמה ההדדית. אשמתה של טרנסכלל מצויה בהסכמתה ל"הסדר" העקרוני הבלתי תקין עם היבואן ובמתן פקודות המסירה על-פי הסדר זה.

6. טרנסכלל, כסוכנת האנייה, נטלה על עצמה סיכון באופן מודע תוך שהיא דואגת לבטח את עצמה מפני הסיכון באמצעות מכתב הערבות מצד היבואן.

7. אשמתה של מ.א.ר היא בכך שלקחה על עצמה את הטיפול בשחרור המטענים מן הנמל ביודעה על ההסדר הבלתי תקין. היא שילמה את ההיטלים, התירה את הרשימון ומסרה את "תעודות השער" המוחתמות למוביל היבשתי מטעם היבוא.

8. יש להטיל את עיקר האחריות על טרנסכלל, שכן הגורם המרכזי לשחרור המטען מפיקוח המכס הוא סוכן האנייה המוציא את פקודת המסירה.

9. טרנסכלל ידעה לדאוג לעצמה, תוך מודעות מלאה לסיכון שבמעשיה, באמצעות כתב ערבות מצד היבואן. נכון מ.א.ר שיתפה פעולה בהסדר הבלתי תקין, אך נראה בעליל כי בכך היא סמכה על טרנסכלל בעניין. עובדה היא כי בעוד אשר האחרונה דאגה לערבות לשם כיסוי סיכונה מפני תביעות של בעלי המטען וכן מפני תביעה מצד עמיל המכס, הרי למ.א.ר לא היה כיסוי מעין זה.

10. נמצא כי אשמתה של מ.א.ר פחותה בהרבה מזו של טרנסכלל. עם זאת, אין לפטור אותה לגמרי מכל אחריות.

 

הכותב הוא שותף מנהל במשרדנו והוא מתמחה במשפט ימי ואווירי, ליטיגציה מסחרית ונדל"ן, ומכהן כסגן יו"ר פורום מקרקעין בלשכת עורכי הדין

אין באמור לעיל בכדי להוות משום יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית, הכתוב לעיל מהווה תיאור כללי בלבד ובלתי מחייב. למתן ייעוץ משפטי מקצועי ועדכני ניתן לפנות לעו"ד דניאל בכר במייל: daniel@gbk-law.com

 

שאלות? השאירו פרטים ונשמח לעזור