פירוק חברה

הסיבות לרצון לפירוק חברה מצד בעלי המניות הן שונות ומגוונות: לעיתים החברה הינה חדלת פרעון או  שהיחסים בין בעלי המניות בחברה עולים על שרטון או שהחברה אינה פעילה ובעלי המניות רוצים להימנע מתשלומי האגרה המכבידים.

ישנן שתי דרכים לפרק חברה:

א. פירוק מרצון – במידה והחברה בעלת יכולת לפרוע את חובתיה, ויש ביכולתה לשלם את החובות לנושיה תוך שנה מיום תחילת הפירוק, יש לה את האפשרות לפתוח בהליך של פירוק מרצון ללא התערבות ביהמ"ש.

להלן השלבים הנדרשים לפירוק חברה מרצון:

  1. יש להגיש לרשם החברות תצהיר כושר פרעון חתום בידי רוב הדירקטורים של החברה, בו הם מתחייבים כי לחברה יש את האפשרות לפרוע את חובותיה תוך 12 חודשים מיום הפירוק. 
  2. לאחר מכן, יש לכנס אסיפה כללית של החברה, בה יוחלט על הפירוק ומינוי מפרק. יש לשלוח לבעלי המניות, התראה של 3 שבועות מראש על כינוס האסיפה, תקופה זו ניתנת לקיצור בהסכמת כל בעלי המניות.
  3. יש לשלוח לרשם החברות הודעה על מינוי המפרק וכינוס האסיפה הכללית, 3 שבועות מיום האסיפה.
  4. יש לפרסם ברשומות תוך 7 ימים על כך שעומד להתחיל הליך הפירוק .
  5.  מפרק החברה צריך לכנס אסיפה כללית בה יגיש לבעלי המניות דו"ח המסכם את הליך הפירוק, לאחר שבעלי המניות יאשרו את הדו"ח, יש להגיש הודעה על כך לרשם החברות יחד עם הפרסום ברשומות, שתוך 3 חודשים יעביר את החברה לסטטוס מחוסלת.

 

יש לציין, כי ניתן לבצע הליך פירוק במסלול מקוצר, במקרה של חברת יחיד, בה בעל המניות משמש גם כדירקטור היחיד בחברה. במסגרתה, על מנת לחסוך בהליכים, כבר בשלב הראשון יוגש לרשם טופס הצהרת כושר פרעון יחד עם הודעה על כינוס אסיפה כללית ומינוי מפרק, וכן הפרסום ברשומות ייעשה ע"י רשם החברות עצמו.

 

ב. דרך נוספת לפירוק חברה היא בהוראת ביהמ"ש:

ישנן 4 עילות בגינן ביהמ"ש יכול לאשר את בקשת הפירוק, שיכול שתוגש ע"י החברה, נושייה או עובדייה:

א. החלטה מיוחדת שהתקבלה ע"י החברה

ב. חדלות פרעון של החברה

ג. לשיטת בהימ"ש מן הצדק ומן היושר שתפורק

ד. החברה לא התחילה בעסקיה תוך שנה לאחר שאוגדה או שהפסיקה את עסקיה למשך שנה.

 

שאלות? השאירו פרטים ונשמח לעזור