תשקיפים והנפקות

 

עורכי הדין במשרדנו מעניקים ייעוץ משפטי בכל הנוגע להנפקות בבורסה לניירות ערך בת"א, ייעוץ אשר כולל: הכנה וכתיבת תשקיפים, רישום למסחר, תשקיפי מדף וכל מסמך אחר אשר דרוש במסגרת ההנפקה.

עורכי הדין במשרדנו, עובדים בתיאום ובשיתוף פעולה עם הבורסה לניירות ערך בת"א, חברות דירוג, גופים מוסדיים, וגופים רגולטורים אחרים, על מנת ליישם ולהטמיע את הנחיותיהם בצורה הטובה ביותר.

הניסון המעמיק והידע הרב שמשרדנו רכש בהליכי הרגלוציה השונים הנדרשים להנפקות, ובליווי של הנפקות מורכבות מסוגים שונים ודרישות שונות, מעניק לו יתרון רב וזווית ראיה רחבה שמאפשרת לנו לתת שירות מקצועי, מקיף ומדויק שמתחשב בצרכים של כל לקוח ולקוח.

שאלות? השאירו פרטים ונשמח לעזור